Köpvillkor

Fakturering och betalning

Samtliga prisuppgifter på Flaivy är de som gäller vid beställningstillfället och är angivna exklusive moms och exklusive pant. Betalning sker via faktura utställd av Flaivy. Betalning ska vara Flaivy tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum om ej annat särskilt har avtalats. Lagstadgad påminnelseavgift utgår för varje skriftlig betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 SEK exkl.moms tillkommer.

Leverans
  • Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt. Finns varorna i lager så är leveranstiden cirka 1-3 arbetsdagar från att den lämnat vårt lager och du mottagit en leveransbekräftelse. Om varan inte finns i lager så är leveranstiden normalt 3-15 arbetsdagar beroende på hur nära nästa inleverans är planerad och leveranstid från producent/leverantör. Ytterligare fördröjningar kan förekomma om varorna är tillfälligt slut hos leverantörerna. Allt i din order skickas samtidigt. Om en vara i din order är en beställningsvara så skickas allt först när hela beställningen är komplett. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av enstaka produkter
  • Leverans sker till gatuplan eller till tomtgräns, mot kvittens. Leverans av pall sker endast vardagar mellan kl. 8-17. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. I tjänsten ingår endast ett leveransförsök. Om du som mottagare inte är anträffbar vid den överenskomna leveranstiden aviseras du om att godset kan hämtas på närmaste terminal.
  • Kontrollera godset noggrant redan vid leveransen. Transportskador ska anmälas så snart som möjligt till flaivy.com, dock senast tre dagar efter mottagandet. Har denna tid överskridits utgår ingen ersättning för transportskada. Vänligen spara allt emballage tills ärendet betraktas som avslutat av Flaivy Nation AB.
  • Transportskador anmäls genom att logga in på ditt konto, flaivy.com. Observera att bild behövs för att reklamationen skall kunna genomföras.
  • Alla reklamationer ska anmälas via formulär på flaivy.com till och godkännas av Flaivy Nation AB innan de eventuellt returneras. En reklamation innebär att du meddelar Flaivy att du inte godtar varan samt att du anger på vilket sätt du anser att varan är felaktig. Du måste meddela felet "inom skälig tid" efter det att du upptäckt det. Vid godkänd reklamation står självklart Flaivy för returkostnaden.
  • Observera att vi inte levererar till privata adresser.
Kontroll och reklamation

Det åligger Kunden att vid mottagandet kontrollera varan. Fel eller brist ska för kreditering anmälas till Flaivy inom 24 timmar från leveranstillfälle eller så snart felet upptäckts. Rätten att reklamera varan senare än 24 timmar efter leveranstillfälle omfattar endast sådana fel som ej kan upptäckas vid normal undersökning av varan vid mottagandet. Rätten att reklamera varan förfaller om reklamation ej sker inom den ovan angivna tiden. Reklamationsärenden skickas till hello@flaivy.com, varvid order- eller fakturanummer ska anges.